Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden ( enkel voor Europa)

 

Kilometers:

2000 km per week inbegrepen ( weekend verhuur 950 km inbegrepen )

Extra km € 0.25/km, vanaf 2 weken huur onbeperkte km

 

Verzekeringsvoorwaarden:

Onze mobilhomes zijn verzekerd voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast beschikken zij ook over een dekking rechtsbijstand, een volledige omniumdekking en een bijstandsverzekering voor het voertuig en zijn inzittenden.

 

Betalingsvoorwaarden:

Prijzen zijn inclusief BTW, verzekering en wc product.

De waarborg bedraagt € 1500,- en is te voldoen voor afhaling.

Veroorzaakt de bestuurder een ongeval waarbij hij/zij gedeeltelijk aansprakelijk is, dan zullen wij € 500,- afhouden van de waarborg. De omniumdekking voorziet in een franchise van € 1000,- als u zelf ergens schade toebrengt aan het voertuig. Ook deze franchise zal afgehouden worden van de waarborg.

Het diesel- en adblueverbruik is ten laste van de huurder. De mobilhome is volgetankt bij vertrek en wordt volgetankt afgeleverd bij terugkomst. Het verschil wordt verrekend met de waarborg samen met een forfaitaire kost van € 15,-.

Een reservatie is pas definitief bij betaling van 30% van de totale huursom.

Het restant van de huursom moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Betalingen via bankoverschrijving.

Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht overeenkomstig met de voorwaarden “ annulering door huurder”.

 

Annulering door huurder:

Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Annulering tot de 30ste dag voor vertrek: 30% van de huursom = voorschot

Annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor vertrek: 50% van de huursom

Annulering vanaf de 14e dag tot de laatste dag voor vertrek: 90% van de huursom

Annulering op de vertrekdag zelf of later: de totale huursom

Voor een eventuele annulatieverzekering dient de huurder zelf te zorgen.

 

Factuurvoorwaarden:

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bovendien zullen er verwijlintresten van 8% per maand verschuldigd zijn. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 

Niet toegelaten:

Het is niet toegelaten te roken in de gehele mobilhome.

Huisdieren zijn niet toegelaten in de mobilhome, alsook niet in de bagageruimte achteraan.

Het gebruik van bijkomende toestellen zoals een frietketel, microgolf, etc…. zijn niet toegelaten.

Het is niet toegelaten meer dan 2 fietsen op het fietsenrek te plaatsen indien deze fietsen elektrisch zijn. ( max. 65kg op het fietsenrek )

Festivalbezoek is niet toegelaten.

Wintersport is niet toegelaten.

Het reinigen van de buitenzijde van de mobilhome door de huurder is niet toegelaten.

Het reinigen van het voertuig door een carwash is niet toegelaten.

Het is niet toegelaten stickers aan te brengen.

Het is niet toegelaten het voertuig onder te verhuren.

 

Voorwaarden:

Reizen kan enkel in de Europese landen vermeld op het verzekeringsbewijs.

Bestuurder is minstens 25 jaar, ten minste 6 maanden in het bezit van een in België geldig rijbewijs en de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen ontzet.

De huurder van het voertuig is verantwoordelijk voor het voertuig tijdens de ganse huurperiode.

Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van verboden middelen, illegale personen of goederen, drugs, volgens de Europese wet.

Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal leiden voor de overtreder tot het betalen van een schadevergoeding gelijkgesteld aan de volledige aankoopsom van het voertuig.

Kan het voertuig in geval van overmacht ( stukken, noodzakelijke reparaties,…) door de verhuurder niet geleverd worden, kan dit enkel leiden tot het terugbetalen van de volledige huursom en waarborg door de verhuurder en heeft de huurder verder geen enkel recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Het voertuig wordt opgeleverd in een correcte, propere en volledige toestand. De huurder brengt het voertuig in dezelfde toestand terug.

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen, boetes of noodzakelijke reiniging gebeurt ten koste van de huurder.

Indien er schadereparaties dienen te gebeuren, wordt er € 75,- aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

Poetsen: de mobilhome dient aan de binnenzijde grondig gepoetst te worden, de koelkast geleegd en gereinigd, afvalwater geloosd en wc tank geleegd en gespoeld! Zoniet rekenen wij volgende reinigingskosten aan: € 200,- interieur, € 50,- lozen afvalwater en wc tank. Reiniging buitenzijde gebeurt door ons.

De volledige uitrusting en inboedel, zoals vermeld bij de beschrijving van de mobilhomes, evenals het voertuig zelf blijft eigendom van de verhuurder.

Indien de mobilhome niet op het gewenste uur wordt ingeleverd, wordt er een forfaitair bedrag van € 50,- per uur aangerekend. Voor elke bijkomende dag een extra bedrag van € 200,-. Dit wordt verrekend met de waarborg.

De verhuurder zal uiterlijk binnen de 4 weken, de waarborg verminderd met eventuele boetes, schade of andere kosten terug storten. De huurder blijft na deze 4 weken aansprakelijk voor laattijdige boetes, veroorzaakt tijdens de huurperiode.

Eventuele problemen, gebreken, defecten of schade onderweg wordt binnen de 24u telefonisch gemeld opdat de verhuurder snel de nodige stappen kan nemen om deze zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Het Europees aanrijdingsformulier dient steeds te worden ingevuld.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van het MTG ( maximaal toegelaten gewicht = 3.500 kg) en eventuele boetes hieraan verbonden.

Onze voertuigen zijn uitgerust met een trackingsysteem.

 

Turnhoutsebaan 103

B – 2470 Retie

ellen@mobilhomesodette.be

+32 (0)478 / 39 24 47

Turnhoutsebaan 103

B – 2470 Retie

ellen@mobilhomesodette.be

+32 (0)478 / 39 24 47

Turnhoutsebaan 103

B – 2470 Retie

ellen@mobilhomesodette.be

+32 (0)478 / 39 24 47

Bel Mobilhomes Odette